Logo - Moto Tom - ośrodek szkolenia kierowców
TEL: 604 086 732
95-080 Tuszyn, ul. R.Kocha 7b

KURSY NA PRAWO JAZDY

Kursy na prawo jazdy kategorii B.

 

Kategoria B uprawnia do poruszania się:

  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu),
  2. pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC),
  3. pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy,
  4. ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc),
  5. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  6. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

Minimalny wiek kursanta dla kategorii B to 18 lat (ze zgodą rodziców 17 lat i 9 miesięcy).
Kurs obejmuje 30 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki

Sprawdzenie statusu prawa jazdy

Profil kandydata na kierowcę.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

 

Masz pytania?

zadzwoń 604-086-732 lub wypełnij formularz kontaktowy

Ośrodek szkolenia kierowców „MOTO-TOM”
inż. Tomasz Królikiewicz
95-080 Tuszyn ul. Roberta Kocha 7B

tel: 604-086-732 email: mototomtuszyn@poczta.onet.pl

Copyright © 2018
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Moto-Tom”

Realizacja strony: TOP76.pl